POLITYKA PRYWATNOŚCI

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ

 • Właścicielem tej strony jest: 

Start i moc

2815 Directors Row
ste 100 office 906
Orlando, FL 32809

 • E-mail: info@startandpower.com
 • Cel witryny: randki i blog

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Odpowiedzialny za leczenie

Inspektor ochrony danych: odpowiedzialny za ochronę Start & Power LCC. kontakt e-mail info@startandpower.com

TWOJE PRAWA DO OCHRONY DANYCH

Jak skorzystać ze swoich praw:  Na adres e-mail wskazany w nagłówku niniejszej informacji prawnej, w tym kserokopię dowodu osobistego lub innego podobnego dokumentu tożsamości, możesz wysłać pisemną korespondencję, aby zażądać skorzystania z następujących praw:

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych : możesz zapytać Start & Power LCC. jeśli przetwarza Twoje dane.
 • Prawo do żądania ich sprostowania  (w przypadku, gdy są nieprawidłowe).
 • Prawo do żądania ograniczenia Twojego leczenia , w takim przypadku będą one zachowane wyłącznie przez Start & Power LCC. w celu wykonania lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu wobec zabiegu : Start & Power LCC. zaprzestanie przetwarzania danych w wskazany przez Ciebie sposób, chyba że z ważnych, prawnie uzasadnionych powodów lub dla dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń będzie trzeba dalej przetwarzać.
 • Prawo do przenoszenia danych : jeśli chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane przez inną firmę Start & Power LCC. ułatwi przenoszenie Twoich danych do nowego menedżera.
 • Prawo do usunięcia danych : poza wymogami prawnymi zostaną one usunięte po Twoim potwierdzeniu.

Wzory, formularze i więcej informacji o Twoich prawach:  Oficjalna strona Europejskiego Urzędu Ochrony Danych  Możliwość cofnięcia zgody:  w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę w jakimkolwiek konkretnym celu, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez Ma to wpływu legalność leczenia na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jak złożyć skargę do organu kontrolnego: Jeśli uważasz, że wystąpił problem ze sposobem uruchamiania i zasilania LCC. przetwarza Twoje dane, możesz skierować swoje roszczenia do odpowiedniego organu ochrony danych, przy czym w przypadku Hiszpanii wskazana jest Europejska Agencja Ochrony Danych .

Prawo do bycia zapomnianym i dostępu do swoich danych osobowych

W każdej chwili będziesz mieć prawo do przeglądania, odzyskiwania, anonimizacji i / lub usuwania, w całości lub w części, danych przechowywanych w Witrynie. Wystarczy wysłać e-mail na adres info@startandpower.com i poprosić o to.

Zatrzymywanie danych

Zdezagregowane dane:  zdezagregowane dane będą przechowywane bez okresu do usunięcia. Dane subskrybentów kanału pocztą elektroniczną:  od momentu zapisania się przez użytkownika do rezygnacji z subskrypcji. Dane subskrybentów newslettera:  od momentu zapisania się przez użytkownika do momentu rezygnacji z subskrypcji. Dane użytkownika przesłane przez Start & Power LCC .. na strony i profile w sieciach społecznościowych:  Od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika do jej wycofania.

Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo danych

Start & Power LCC. zobowiązuje się do wykorzystywania danych, do poszanowania ich poufności i wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem, a także do przestrzegania obowiązku ich zachowania i dostosowania wszelkich środków w celu uniknięcia zmiany, utraty, przetwarzania lub dostępu bez upoważnienia, zgodnie z przepisy dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r., które zatwierdza przepisy dotyczące rozwoju ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia, Ochrona danych osobowych w Hiszpanii.

Gwarantujesz, że dane osobowe podane w formularzach są prawdziwe, będąc zobowiązanym do informowania o ich zmianie. Jednocześnie gwarantujesz, że wszystkie podane informacje odpowiadają Twojej rzeczywistej sytuacji, są aktualne i dokładne. Ponadto musisz stale aktualizować swoje dane, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za niedokładność lub fałszywość dostarczonych danych oraz szkody, które mogą z tego wyniknąć dla Start & Power LCC. jako właściciel sugardaddypolska.com lub osobom trzecim w celu wykorzystania wspomnianego.

Naruszenia bezpieczeństwa

Start & Power LCC. podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu wykrywania wirusów, ataków siłowych i wstrzyknięć kodu. Musisz jednak mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne i dlatego Start & Power LCC. nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych Użytkownika (oprogramowaniu i sprzęcie) lub w zawartych w nim dokumentach elektronicznych i plikach. Mimo to staramy się zagwarantować bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych, sugardaddypolska.com posiada aktywny system nadzoru bezpieczeństwa, który raportuje każdą aktywność użytkownika i możliwe naruszenia bezpieczeństwa danych użytkownika. W przypadku wykrycia przerwy, Start & Power LCC. zobowiązuje się do poinformowania użytkowników w ciągu maksymalnie 72 godzin .

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY OD UŻYTKOWNIKÓW I W JAKIM CELU JE WYKORZYSTUJEMY

Wszystkie produkty i usługi oferowane na stronie sugardaddypolska.com odnoszą się do formularzy kontaktowych, formularzy komentarzy i formularzy służących do rejestracji użytkowników, subskrypcji newslettera i / lub zamówień zakupu. Ta strona zawsze wymaga uprzedniej zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych we wskazanych celach. Masz prawo w każdej chwili odwołać swoją wcześniejszą zgodę.

Rejestr czynności przetwarzania danych

Strony internetowe i hosting:   sugardaddypolska.com ma szyfrowanie SSL TLS v.1.2, które umożliwia bezpieczne przesyłanie danych osobowych za pomocą standardowych formularzy kontaktowych, hostowanych na serwerach Start & Power LCC. on zatrudnił. Dane gromadzone przez Internet: Zebrane dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i zostaną włączone do odpowiednich plików, których Start & Power LCC. jest właścicielem.

 • Otrzymamy Twoje IP, które posłuży nam do weryfikacji pochodzenia wiadomości w celu zaoferowania Ci informacji, ochrony przed komentarzami typu SPAM oraz wykrycia ewentualnych nieprawidłowości (na przykład: przeciwne strony w tej samej sprawie piszą na stronie z tego samego IP), a więc jako dane związane z Twoim ISP.
 • Możesz również przekazać nam swoje dane za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków komunikacji wskazanych w sekcji kontakt.

Formularz komentarzy : W sieci istnieje możliwość, że użytkownicy zostawiają komentarze do publikacji serwisu. Istnieje plik cookie, który przechowuje dane dostarczone przez użytkownika, aby nie musiał ich ponownie wprowadzać przy każdej nowej wizycie, a także adres e-mail, imię i nazwisko, strona internetowa i adres IP są gromadzone wewnętrznie. Dane są przechowywane na serwerach tej samej witryny. Rejestracja użytkownika : niedozwolona, ​​chyba że wyraźnie zażądano. Dane są przechowywane na tych samych serwerach, na których znajduje się witryna internetowa. Formularze subskrypcji newslettera: Start i zasilanie LCC. wysyłaj biuletyny (biuletyny e-mailowe) za pośrednictwem wtyczki (Subskrybenci poczty e-mail), która zapisze Twój adres e-mail i Twoje imię i nazwisko w bazie danych na serwerach, na których hostowana jest sieć. Aby być na bieżąco. E-mail:  Naszym dostawcą usług poczty elektronicznej jest Google, Inc. za pośrednictwem Gmaila. Komunikatory:   Start & Power LCC. nie świadczy usług za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak WhatsApp, Facebook Messenger lub Line. Chyba że wyraźna prośba. (Więcej informacji o serwerze można znaleźć w Whois)

Osadzone treści z innych witryn internetowych

Artykuły w witrynie sugardaddypolska.com mogą zawierać osadzone treści (np. Filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się tak samo, jakby użytkownik odwiedził inną witrynę. Witryny te mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z zawartością osadzoną, w tym śledzenie interakcji z zawartością osadzoną, jeśli masz konto lub jesteś połączony z tą witryną. Inne usługi:  Niektóre usługi świadczone za pośrednictwem serwisu sugardaddypolska.com mogą zawierać określone warunki z określonymi postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przed zamówieniem danej usługi należy ją koniecznie przeczytać i zaakceptować. Cel i legalność:  Celem przetwarzania tych danych będzie wyłącznie dostarczenie Ci informacji lub usług, o które prosisz.

Media społecznościowe

 • Obecność w sieciach: Start & Power LCC. Ma profile w niektórych głównych sieciach społecznościowych w Internecie.
 • Cel i legitymacja: Leczenie, które Start & Power LCC. przeprowadzane na danych w każdej z ww. sieci będzie co najwyżej tą, na którą portal społecznościowy dopuszcza profile firmowe. Więc Start & Power LCC. Jeśli prawo tego nie zabrania, możesz poinformować swoich obserwujących w jakikolwiek sposób, że portal społecznościowy pozwala na Twoje działania, prezentacje, oferty, a także zapewnia spersonalizowaną obsługę klienta.
 • Ekstrakcja danych: w żadnym wypadku Start & Power LCC. będzie pobierać dane z sieci społecznościowych, chyba że użytkownik wyrazi na to wyraźnie i wyraźnie zgodę.
 • Prawa: Kiedy, ze względu na sam charakter sieci społecznościowych, skuteczne wykonywanie praw obserwującego w zakresie ochrony danych podlega modyfikacji profilu osobistego tego, Start & Power LCC. Pomoże i doradzi w tym celu w miarę swoich możliwości.

Przetwarzający poza UE

 • Przechowywanie i szyfrowanie. Start & Power LCC. korzysta z zaszyfrowanych usług przechowywania danych firmy  Google Inc  za pośrednictwem  Google Drive .
 • E-mail.  Usługa poczty elektronicznej sugardaddypolska.com jest świadczona przy użyciu usług  Google Inc.  za pośrednictwem Gmaila.
 • Media społecznościowe. Start & Power LCC. korzysta z amerykańskich sieci społecznościowych YouTube, Facebook i Twitter, do których dokonuje się międzynarodowego przekazywania danych, o charakterze analitycznym i technicznym w związku z tym, że strona internetowa znajduje się na jej serwerach, czyli Start & Power LCC. traktuje dane, które za ich pośrednictwem użytkownicy, abonenci lub nawigatorzy dostarczają firmie Start & Power LCC lub udostępniają jej.
 • Dostawcy płatności.  Abyś mógł zapłacić przez  PayPal  lub  Stripe , Start & Power LCC .. prześle ściśle niezbędne dane tych podmiotów do tych podmiotów obsługujących płatności w celu wystawienia odpowiedniego wniosku o płatność. Twoje dane są chronione zgodnie z naszą polityką prywatności i plików cookie.

Aktywując subskrypcję lub podając informacje o płatności, rozumiesz i akceptujesz naszą politykę prywatności i plików cookie. Zawsze będziesz mieć prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia i zapomnienia swoich danych. Od momentu zarejestrowania się jako użytkownik na tej stronie, Start & Power LCC. Masz dostęp do: nazwy użytkownika i adresu e-mail, adresu IP, adresu pocztowego, identyfikatora / CIF i informacji o płatności. W każdym przypadku Start & Power LCC. zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, ale informując, prezentacji i konfiguracji witryny sugardaddypolska.com zgodnie z niniejszą informacją prawną.

Zobowiązania i zobowiązania wobec naszych użytkowników

Dostęp i / lub korzystanie z sugardaddypolska.com przypisuje temu, kto go wykonuje, stan użytkownika, akceptując od tej chwili w pełni i bez żadnych zastrzeżeń niniejszą informację prawną w odniesieniu do niektórych usług i treści sugardaddypolska.com. Korzystanie z sugardaddypolska.com użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom Start & Power LCC. lub stron trzecich lub które mogłyby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć portal sugardaddypolska.com lub które w jakikolwiek sposób uniemożliwiłyby normalne korzystanie z sugardaddypolska.com

POLITYKA COOKIES

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to nieszkodliwy plik,   który jest pobierany na Twój komputer podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają między innymi przechowywanie i pobieranie przez stronę internetową informacji o zwyczajach przeglądania Internetu przez użytkownika lub jego urządzeniu oraz, w zależności od tego, jakie informacje zawierają i jak korzysta ze swojego sprzętu. Tak więc istnieją pliki cookies, które pozyskują informacje związane z liczbą odwiedzanych stron, miastem, do którego przypisany jest adres IP, z którego następuje dostęp, liczbą nowych użytkowników, częstotliwością i powtarzalnością wizyt, czasem wizyty, przeglądarkę, operatora lub typ terminala, z którego następuje wizyta.

Co NIE jest  plikiem cookie ?

Nie jest wirusem, trojanem, robakiem, spamem, oprogramowaniem szpiegującym ani nie otwiera wyskakujących okienek.

Jakie informacje przechowuje  plik cookie ?

Te  ciasteczka  nie często przechowuje poufne informacje o użytkowniku, takie jak numer karty kredytowej lub konta bankowego, fotografie, identyfikatora lub informacji osobistych itp Przechowywane przez nich dane mają charakter techniczny, osobiste preferencje, personalizację treści itp. Serwer sieciowy nie kojarzy Cię jako osoby, ale z Twoją przeglądarką internetową. W rzeczywistości, jeśli regularnie przeglądasz Internet Explorer i próbujesz przeglądać tę samą witrynę za pomocą przeglądarki Firefox lub Chrome, zobaczysz, że witryna nie zdaje sobie sprawy, że jesteś tą samą osobą, ponieważ w rzeczywistości kojarzy przeglądarkę, a nie osobę.

Co się stanie, jeśli wyłączę  pliki cookie ?

Aby zrozumieć zakres, jaki może mieć dezaktywacja plików cookie ,   przedstawiamy kilka przykładów:

 • Nie będziesz mógł udostępniać treści z tej witryny na Facebooku, Twitterze ani w żadnej innej sieci społecznościowej.
 • Serwis nie będzie mógł dostosować treści do Twoich osobistych preferencji, jak to często bywa w sklepach internetowych.
 • Nie będziesz mieć dostępu do osobistego obszaru sieci, takiego jak  Moje konto ,  Mój profil  lub  Moje zamówienia .
 • Sklepy internetowe: nie będzie możliwe dokonywanie zakupów przez Internet, będą musiały być telefoniczne lub odwiedzając sklep stacjonarny, jeśli taki posiada.
 • Nie będzie można dostosować preferencji geograficznych, takich jak strefa czasowa, waluta lub język.
 • Witryna nie będzie mogła przeprowadzać analiz internetowych dotyczących odwiedzających i ruchu w sieci, co utrudni jej konkurencyjność.
 • Nie będziesz mógł pisać na blogu, nie będziesz mógł przesyłać zdjęć, komentować, oceniać ani oceniać treści. Sieć nie będzie również w stanie dowiedzieć się, czy jesteś człowiekiem, czy zautomatyzowaną aplikacją, która publikuje  spam .
 • Nie będzie możliwe wyświetlanie reklam sektorowych, co zmniejszy przychody z reklam w sieci.
 • Wszystkie sieci społecznościowe używają  plików cookie , jeśli je dezaktywujesz, nie będziesz mógł korzystać z żadnej sieci społecznościowej.

Jakie są rodzaje plików cookie?

 1. Rodzaje plików cookies ze względu na podmiot zarządzający komputerem lub domeną, z której pliki cookies są wysyłane i traktuje pozyskane dane, możemy wyróżnić:
 • Obowiązkowe pliki cookie: to te, które są wysyłane na urządzenie końcowe użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego redaktora iz których świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.
 • Cookies zewnętrzne: to te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez redaktora, ale przez inny podmiot przetwarzający dane pozyskane za pomocą plików cookies.

W przypadku, gdy pliki cookie są instalowane z komputera lub domeny zarządzanej przez samego redaktora, ale informacjami zebranymi za ich pośrednictwem zarządza podmiot trzeci, nie można ich uznać za własne pliki cookie.

Web  Beacons

Ta witryna może również  udostępniać sygnały nawigacyjne w sieci Web  (znane również jako  błędy sieciowe ). The  Web beacons  są zazwyczaj małe wizerunki piksel po pikselu, widzialnego lub niewidzialnego umieszczonym w kodzie źródłowym stron internetowych witryny. The  Web beacons  są stosowane i wykorzystywane w sposób podobny do  ciasteczek . Ponadto  sygnały nawigacyjne w sieci Web  są często używane do pomiaru ruchu użytkowników odwiedzających stronę internetową i do uzyskania wzorca użytkowników witryny. Więcej informacji na temat  sygnałów nawigacyjnych można znaleźć w  witrynie:  Wikipedia

Pliki cookie stron trzecich

W niektórych przypadkach udostępniamy informacje o osobach odwiedzających tę witrynę anonimowo lub łącznie ze stronami trzecimi, takimi jak reklamodawcy, sponsorzy lub audytorzy, wyłącznie w celu ulepszania naszych usług. Wszystkie te zadania związane z przetwarzaniem będą regulowane zgodnie z przepisami prawa, a wszelkie Twoje prawa dotyczące ochrony danych będą przestrzegane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ta witryna mierzy ruch za pomocą różnych rozwiązań, które mogą wykorzystywać  pliki cookie  lub  sygnały nawigacyjne  do analizowania tego, co dzieje się na naszych stronach. Obecnie używamy następujących rozwiązań do pomiaru ruchu w tej witrynie. Więcej informacji o polityce prywatności każdego z zastosowanych w tym celu rozwiązań można znaleźć:

Ta witryna może również hostować własne sieci reklamowe, stowarzyszone lub reklamowe. Ta reklama jest wyświetlana przez serwery reklamowe, które również używają  plików cookie  do wyświetlania treści reklamowych dotyczących użytkowników. Każdy z tych serwerów reklamowych ma własną politykę prywatności, z którą można zapoznać się na jego własnych stronach internetowych.

Jakie rodzaje plików cookie są używane w tej witrynie?

Podczas uzyskiwania dostępu do witryny sugardaddypolska.com informujemy, że jeśli będziesz kontynuować przeglądanie, zostaną zainstalowane różne własne pliki cookie i pliki cookie stron trzecich, odpowiadające analityce sieci (na przykład: Google Analytics lub podobne narzędzia), aby pomóc stronie analizować korzystania ze strony internetowej i poprawy jej użyteczności, ale w żadnym wypadku nie są one kojarzone z danymi, które mogłyby Cię zidentyfikować; przechowywane przez nich dane mają charakter techniczny, osobiste preferencje, personalizację treści itp. Serwer sieciowy nie kojarzy Cię jako osoby, ale raczej z Twoją przeglądarką internetową. Ta strona korzysta z własnych i zewnętrznych plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia z przeglądania, udostępniać treści w sieciach społecznościowych, zostawiać komentarze i uzyskiwać statystyki dotyczące naszych użytkowników. Jako użytkownik Możesz odrzucić przetwarzanie danych lub informacji, blokując te pliki cookie za pomocą odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Jednak powinieneś wiedzieć, że jeśli to zrobisz, ta strona może nie działać poprawnie. Dlatego ważne jest, abyś przeczytał tę politykę dotyczącą plików cookie i zrozumiał, że jeśli będziesz kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Możesz zmienić konfigurację swojej przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu plików cookie na swoim urządzeniu lub wyłączyć, jeśli chcesz mieć możliwość przechowywania tych plików cookie na swoim urządzeniu. Poniższa tabela jest zamieszczona poniżej, wyłącznie jako przykład, i zawiera identyfikację najbardziej odpowiednich plików cookie używanych na tej stronie, a także określenie, czy są one własne, czy strony trzeciej (oraz identyfikację strony trzeciej, z którą zawarto umowę lub której usługi zdecydowali się użytkowania) i ich przeznaczenie

Własne pliki cookie
CookiesInformacja (*)Cel, powód
Ściśle konieczneWordPress C. Wpis użytkownika C. Sesja uwierzytelniania lub identyfikacja użytkownika C. Bezpieczeństwo użytkownika C. Wtyczka do udostępniania i wymiany treści społecznościowych (Facebook i Twitter).Służą do oferowania usług lub zapamiętywania ustawień w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny.
Pliki cookie stron trzecich są niezbędne do działania sieci 
CookiesInformacja (*)Cel, powód 
Analytics – Google Analytics,Liczba odwiedzin, odwiedzone strony lub sekcje, czas przeglądania, witryny odwiedzone przed wejściem na tę stronę, szczegóły dotyczące używanych przeglądarekRaporty statystyczne dotyczące ruchu w witrynie, całkowitej liczby odbiorców i odbiorców w określonej kampanii reklamowej 
 
Pliki cookie Amazon i inne stowarzyszone pliki cookieInformują Amazon lub firmy stowarzyszone, że użytkownik przechodzi z tej witryny do ich witrynyPoinformuj witrynę stowarzyszenia, że ​​użytkownik przybył z tej witryny w celu późniejszej wypłaty prowizji. 
 
Reklama behawioralna Informacje o uczestnictwie w życiu społecznym i monitorowaniu użytkowników.Głównym celem plików cookie tego hosta jest: Orientacja / Reklama 

Istnieją również pliki cookie odpowiadające sieciom społecznościowym, z których korzysta ta witryna, mają własne zasady dotyczące plików cookie.

Jak zarządza się  plikami cookie ?

Ponieważ pliki cookie to zwykłe pliki tekstowe, można je przeglądać za pomocą większości edytorów tekstu lub programów do przetwarzania tekstu. Możesz kliknąć plik cookie, aby go otworzyć. Poniżej znajduje się lista linków umożliwiających przeglądanie plików cookie w różnych przeglądarkach. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki, sprawdź informacje o plikach cookies w samej przeglądarce. Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Oto, jak uzyskać dostęp do   określonego pliku cookie z przeglądarki  Chrome . Uwaga: te kroki mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki:

 1. Przejdź do Ustawień lub Preferencji w menu Plik lub klikając ikonę dostosowywania, która pojawia się w prawym górnym rogu.
 2. Zobaczysz różne sekcje, kliknij opcję  Pokaż opcje zaawansowane .
 3. Przejdź do  Prywatność ,  Ustawienia treści .
 4. Wybierz  Wszystkie pliki cookie i dane witryn .
 5. Pojawi się lista ze wszystkimi  plikami cookie  uporządkowanymi według domeny. Aby ułatwić Ci znalezienie  plików cookie  z określonej domeny, wprowadź adres częściowo lub całkowicie w polu  Wyszukaj pliki cookie .
 6. Po wykonaniu tego filtru na ekranie pojawi się co najmniej jedna linia z  plikami cookie  żądanej witryny. Teraz wystarczy go zaznaczyć i nacisnąć  X,  aby kontynuować jego eliminację.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki Internet Explorer ,   wykonaj następujące kroki (mogą się one różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Przejdź do  Narzędzia ,  Opcje internetowe
 2. Kliknij  Prywatność .
 3. Przesuń suwak, aby dostosować żądany poziom prywatności.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki Firefox ,   wykonaj następujące kroki (mogą się one różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Przejdź do  opcji  lub  preferencji w  zależności od systemu operacyjnego.
 2. Kliknij  Prywatność .
 3. W sekcji  Historia  wybierz  Użyj niestandardowych ustawień historii .
 4. Teraz zobaczysz opcję  Akceptuj pliki cookie , możesz ją włączyć lub wyłączyć zgodnie ze swoimi preferencjami.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki  Safari dla OSX,  wykonaj następujące kroki (mogą się one różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Wybierz  Preferencje , a następnie  Prywatność .
 2. W tym miejscu zobaczysz opcję  Zablokuj ciasteczka  by dostosować rodzaj blokady jaką chcesz wykonać.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki  Safari na iOS,  wykonaj następujące kroki (mogą się one różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Przejdź do  Ustawień , a następnie do  Safari .
 2. Przejdź do  Prywatności i bezpieczeństwa , zobaczysz opcję  Blokuj pliki cookie,  aby dostosować rodzaj blokady, którą chcesz wykonać.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki dla urządzeń z systemem Android ,   wykonaj następujące kroki (mogą się one różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Uruchom przeglądarkę i naciśnij klawisz  Menu , a następnie  Ustawienia .
 2. Przejdź do  Bezpieczeństwo i prywatność , zobaczysz opcję  Akceptuj pliki cookie,  aby aktywować lub dezaktywować to pole.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki dla urządzeń z systemem Windows Phone ,   wykonaj następujące kroki (mogą się one różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Otwórz  Internet Explorer , następnie  Więcej , a następnie  Ustawienia
 2. Teraz możesz włączyć lub wyłączyć pole  Zezwalaj na pliki cookie .

Dodatkowe uwagi

 • Ani ta strona internetowa, ani jej przedstawiciele prawni nie są odpowiedzialni za treść lub prawdziwość polityk prywatności, które mogą posiadać osoby trzecie wymienione w niniejszej polityce  plików cookie .
 • Narzędziami odpowiedzialnymi za przechowywanie plików cookies są przeglądarki internetowe   iz tego miejsca należy skorzystać z prawa do ich usunięcia lub dezaktywacji. Ani ta strona internetowa, ani jej przedstawiciele prawni nie mogą zagwarantować poprawnej lub nieprawidłowej obsługi  plików cookie  przez wyżej wymienione przeglądarki.
 • W niektórych przypadkach konieczne jest zainstalowanie  plików cookie,  aby przeglądarka nie zapomniała Twojej decyzji o ich nieakceptowaniu.
 • W przypadku  plików cookie  Google Analytics firma ta przechowuje  pliki cookie  na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i zobowiązuje się nie udostępniać ich podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do działania systemu lub gdy wymaga tego prawo. efekt. Według Google nie zapisuje Twojego adresu IP. Google Inc. to firma przestrzegająca umowy Safe Harbor, która gwarantuje, że wszystkie przesyłane dane będą traktowane z zachowaniem poziomu ochrony zgodnie z przepisami europejskimi.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub pytań dotyczących niniejszej polityki dotyczącej plików cookie ,   nie wahaj się skontaktować z nami za pośrednictwem sekcji kontakt.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA TREŚĆ

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Na mocy niniejszych Warunków Ogólnych nie przyznaje się żadnych praw własności intelektualnej ani przemysłowej do portalu sugardaddypolska.com ani żadnego z jego elementów składowych. Użytkownik., Ponowne wykorzystanie, przekazywanie lub wykorzystywanie jakiegokolwiek rodzaju, za pomocą jakichkolwiek środków lub procedur, któregokolwiek z nich, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie dozwolone lub autoryzowane przez posiadacza odpowiednich praw. Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, zawierająca bez charakteru wyczerpującego tekst, obrazy, projekty, oprogramowanie, treść (w tym strukturę, wybór, układ i prezentację), materiały audiowizualne i grafikę, Jest chroniony znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawami zarejestrowanymi zgodnie z międzynarodowymi traktatami, których stroną jest Hiszpania, oraz innymi prawami własności i przepisami obowiązującymi w Hiszpanii. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​doszło do naruszenia ich prawnie uzasadnionych praw własności intelektualnej w związku z wprowadzeniem określonych treści na sugardaddypolska.com, muszą powiadomić Start & Power LCC o tej sytuacji. wskazując: W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​doszło do naruszenia ich prawnie uzasadnionych praw własności intelektualnej w związku z wprowadzeniem określonych treści na sugardaddypolska.com, muszą powiadomić Start & Power LCC o tej sytuacji. wskazując: W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​doszło do naruszenia ich prawnie uzasadnionych praw własności intelektualnej w związku z wprowadzeniem określonych treści na sugardaddypolska.com, muszą powiadomić Start & Power LCC o tej sytuacji. wskazując:

 • Dane osobowe zainteresowanej osoby, która jest właścicielem praw, które zostały rzekomo naruszone, lub wskazują reprezentację, z jaką działa w przypadku, gdy roszczenie zostanie przedstawione przez osobę trzecią inną niż zainteresowana.

Wskazać treści chronione prawem własności intelektualnej i ich lokalizację na sugardaddypolska.com, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona jest odpowiedzialna za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

Przepisy i rozwiązywanie konfliktów

Niniejsze warunki korzystania z sugardaddypolska.com są regulowane we wszystkich skrajnościach przez prawo europejskie. Językiem pisania i interpretacji tej informacji prawnej jest język hiszpański. Ta nota prawna nie zostanie złożona indywidualnie dla każdego użytkownika, ale pozostanie dostępna przez Internet pod adresem sugardaddypolska.com Użytkownicy mogą złożyć wniosek do Systemu arbitrażu konsumenckiego, którego Start & Power LCC. będzie stanowić część rozwiązania wszelkich kontrowersji lub roszczeń wynikających z tego tekstu lub jakiejkolwiek działalności Start & Power LCC, z wyjątkiem rozwiązywania konfliktów, które powodują rozwój działalności wymagającej członkostwa, w którym to przypadku użytkownik musi skontaktować się z odpowiednim organem zrzeszenie prawników na czas.Platforma internetowego rozstrzygania sporów , stworzona przez Unię Europejską i opracowana przez Komisję Europejską na podstawie  rozporządzenia (UE) 524/2013 . O ile użytkownik nie jest konsumentem ani użytkownikiem, a nie ma przepisu stanowiącego inaczej, strony wyrażają zgodę na poddanie się estońskim sądom i trybunałom, gdyż jest to miejsce zawarcia umowy i powstania usługi, z zrzeczenie się prawa do jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać.

CZEGO OCZEKUJEMY OD UŻYTKOWNIKÓW

Dostęp i / lub korzystanie z sugardaddypolska.com każdemu, kto spełnia stan Użytkownika, akceptując od tej chwili w pełni i bez zastrzeżeń niniejszą notę ​​prawną, a także szczególne warunki, które w stosownych przypadkach uzupełniają do niektórych usług i treści sugardaddypolska.com Użytkownik jest informowany i akceptuje, że dostęp do sugardaddypolska.com nie oznacza w żaden sposób nawiązania relacji handlowej ze Start & Power LCC. W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z serwisu, jego usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów, dobrej wiary i porządku publicznego. Zabrania się korzystania z serwisu w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych, albo w jakikolwiek sposób, który może spowodować szkody lub utrudnić normalne funkcjonowanie serwisu.

 • Jego powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, chyba że ma upoważnienie prawowitych właścicieli.
 • Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli.
 • Jego wykorzystanie do celów handlowych lub reklamowych.

Zewnętrzne linki

Strony witryny sugardaddypolska.com zawierają linki do innych własnych witryn internetowych i treści, które są własnością stron trzecich, producentów lub dostawców. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości dostępu do tych linków i poznania naszych produktów, chociaż Start & Power LCC. w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które można uzyskać dla użytkownika poprzez dostęp do tych linków. Użytkownik, który zamierza ustanowić jakiekolwiek techniczne urządzenie łączące ze swojej strony internetowej do portalu sugardaddypolska.com, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Start & Power LCC. Ustanowienie powiązania w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji pomiędzy Start & Power LCC. i właściciela strony, do której prowadzi link, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez Start & Power LCC. treści lub usług. Jeśli uzyskujesz dostęp do zewnętrznej witryny za pomocą linku, który znajduje się na sugardaddypolska.com, powinieneś przeczytać politykę prywatności innej witryny, ponieważ może ona różnić się od polityki sugardaddypolska.com.

Remarketing

Funkcja remarketingu  lub podobnego wyglądu w  AdWords pozwala nam dotrzeć do osób, które wcześniej odwiedziły naszą witrynę, i pomóc im w zakończeniu procesu sprzedaży. Jako użytkownik, wchodząc na naszą stronę, zainstalujemy plik cookie remarketingowy (może to być Google Adwords, Criteo lub inne serwisy oferujące remarketing).

 • Ten plik cookie przechowuje informacje o odwiedzających, takie jak produkty, które odwiedzili lub jeśli porzucili koszyk.
 • Kiedy odwiedzający opuszcza naszą stronę internetową, plik cookie remarketingu jest kontynuowany w jego przeglądarce.

Inne warunki korzystania z tej witryny

Użytkownik zobowiązuje się do starannego korzystania z serwisu i dostępnych w nim usług, w pełnej zgodności z prawem, dobrymi obyczajami i niniejszą notą prawną. Podobnie zobowiązuje się, o ile nie uzyska uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Start & Power LCC. do wykorzystywania informacji zawartych w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych, nie będąc w stanie bezpośrednio lub pośrednio dokonywać komercyjnego wykorzystania treści, do których masz dostęp. Ta witryna przechowuje plik danych związany z komentarzami przesłanymi do tej witryny. Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@startandpower.com. Ta strona, powiązane domeny i własność treści należą do Start & Power LCC.

Ta strona internetowa zawiera hiperłącza, które prowadzą do innych witryn zarządzanych przez osoby trzecie spoza naszej organizacji. Start & Power LCC. nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści gromadzone na tych stronach internetowych. O ile nie ma wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody firmy Start & Power LCC, powielanie jest surowo zabronione, z wyjątkiem użytku prywatnego, przekształcania i ogólnie wszelkich innych form wykorzystania, za pomocą dowolnej procedury, całości lub części zawartości tej witryny. Zabrania się wykonywania bez uprzedniej zgody Start & Power LCC. wszelkie manipulacje lub zmiany tej witryny. W konsekwencji Start & Power LCC. przyjmie na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą lub mogącą wynikać ze wspomnianych zmian lub manipulacji przez osoby trzecie.

Wykonywanie praw ARCO

W odniesieniu do zebranych danych możesz skorzystać z praw określonych w ustawie organicznej 15/1999, z dostępu, sprostowania lub usunięcia danych oraz sprzeciwu. Z tego powodu informuję, że będziesz mógł skorzystać z tych praw poprzez pisemną i podpisaną prośbę, którą możesz przesłać wraz z kserokopią dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości na adres info@startandpower.com do Start & Power LCC w załączonej kserokopii DNI Przed 10 dniami odpowiemy na Twoją prośbę o potwierdzenie wykonania prawa, o które prosiłeś.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Start & Power LCC nie udziela żadnej gwarancji ani nie odpowiada w żadnym przypadku za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez:

 • Brak dostępności, utrzymania i efektywnego działania strony internetowej lub jej usług i treści;
 • Obecność wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 • Niedozwolone, niedbałe, oszukańcze użycie lub niezgodne z niniejszą Informacją prawną;
 • Brak legalności, jakości, rzetelności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom w serwisie.

Start & Power LCC. nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej witryny.

Europejska platforma do rozstrzygania sporów online

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, która jest dostępna pod następującym linkiem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Konsumenci będą mogli zgłaszać swoje roszczenia za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Ogólnie rzecz biorąc, relacje między Start & Power LCC a użytkownikami jej usług telematycznych, obecnych na tej stronie, podlegają estońskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji.

Zawsze będziemy osiągalni: nasz kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych warunków prawnych lub uwag dotyczących portalu sugardaddypolska.com, prosimy o przejście na adres info@stellaandpow.eu

Nasza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy lub wykorzystujemy informacje, które zbieramy za pośrednictwem różnych usług lub stron dostępnych w tej witrynie. Ważne jest, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy i jak ich używamy, ponieważ dostęp do tej witryny oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, o przyjęciu i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez Start & Power LCC, w sposób i w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

E-maile komercyjne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Start & Power LCC nie stosuje praktyk SPAM, więc nie wysyła komercyjnych wiadomości e-mail, o które użytkownik wcześniej nie prosił ani nie autoryzował. W konsekwencji Start & Power LCC. Zgadzasz się nie wysyłać niepowiązanych lub zautomatyzowanych komercyjnych wiadomości e-mail.

ZALOGUJ SIĘ DO SWOJEGO KONTA STWÓRZ NOWE KONTO

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×
STWÓRZ KONTO MASZ JUŻ KONTO ?

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Idź do góry