POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

UCHWYT WEBOWY

 • Właścicielem tej strony jest: Stella & Pow OÜ
 • Adres: hrabstwo Harju, Tallin, dystrykt Lasnamäe, Majaka tn 26, 11412 w Estonii
 • E-mail: info@stellaandpow.eu
 • Cel strony: randki i blog

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kierownik leczenia

Delegat ds. Ochrony danych: Pablo R. González i kontaktowe informacje e-mail info@sugardaddypolska.com

TWOJE PRAWA OCHRONY DANYCH

Jak skorzystać ze swoich praw:  Możesz wysłać pisemną wiadomość na adres e-mail wskazany w nagłówku niniejszej informacji prawnej, w tym kserokopię dowodu osobistego lub innego podobnego dokumentu identyfikacyjnego, aby poprosić o skorzystanie z następujących praw:

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych : możesz zapytać Pablo Romero, czy przetwarza twoje dane.
 • Prawo do żądania sprostowania  (jeśli są nieprawidłowe).
 • Prawo do żądania ograniczenia ich leczenia , w którym to przypadku Pablo Romero zachowa je wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania : Pablo Romero przestanie przetwarzać dane w sposób wskazany przez Ciebie, chyba że z ważnych uzasadnionych powodów lub w celu wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń należy nadal traktować.
 • Prawo do przenoszenia danych : w przypadku, gdy chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane przez inną firmę, Pablo Romero ułatwi przeniesienie twoich danych do nowej odpowiedzialnej osoby.
 • Prawo do usunięcia danych : i chyba że imperatyw zostanie usunięty po potwierdzeniu.

Modele, formularze i więcej informacji o twoich prawach:  Oficjalna strona hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych  Możliwość wycofania zgody:  w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę w jakimkolwiek określonym celu, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, bez wpływa to na zgodność z prawem leczenia opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Jak złożyć skargę do organu kontroli:  Jeśli uważasz, że istnieje problem ze sposobem, w jaki Pablo Romero przetwarza twoje dane, możesz skierować swoje roszczenia do odpowiedniego organu ochrony danych, jakim jest  Hiszpańska Agencja Ochrony Danych , wskazane w przypadku Hiszpanii.

Prawo do zapomnienia i dostępu do twoich danych osobowych

Przez cały czas będziesz mieć prawo do przeglądania, odzyskiwania, anonimizacji i / lub usuwania, całkowicie lub częściowo, danych przechowywanych w Witrynie. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres info@sugardaddypolska.com i poprosić o nią.

Zatrzymywanie danych

Dane zdezagregowane: Dane zdezagregowane  zostaną zachowane bez okresu usuwania. Dane subskrybenta kanału informacyjnego wysyłane pocztą elektroniczną:  od momentu subskrypcji użytkownika do momentu rezygnacji z subskrypcji. Dane subskrybenta newslettera:  od momentu subskrypcji użytkownika do momentu rezygnacji z subskrypcji. Dane użytkownika przesłane przez Pablo Romero na strony i profile w sieciach społecznościowych:  od momentu zaoferowania zgody przez użytkownika do momentu wycofania zgody.

Bezpieczeństwo tajne i danych

Pablo Romero zobowiązuje się do korzystania z danych w celu  zachowania ich poufności oraz do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, a także do wywiązania się z obowiązku ich przechowywania i dostosowania wszystkich środków w celu uniknięcia zmian, utraty, leczenia lub nieuprawnionego dostępu, zgodnie z przepisami dekretu królewskiego 1720 / 2007 z 21 grudnia, który zatwierdza przepisy dotyczące rozwoju ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych. Gwarantujesz, że dane osobowe podane za pośrednictwem formularzy są zgodne z prawdą, będąc zobowiązanym do przekazania wszelkich ich modyfikacji. Podobnie gwarantujesz, że wszystkie dostarczone informacje odpowiadają Twojej rzeczywistej sytuacji, która jest zaktualizowana i dokładna. Musisz także stale aktualizować swoje dane,

Naruszenia bezpieczeństwa

Pablo Romero przyjmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu wykrycia wirusów, ataków siłowych i wstrzyknięć kodu. Należy jednak pamiętać, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są w pełni niezawodne i dlatego Pablo Romero nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (oprogramowanie i sprzęt) użytkownika lub w ich dokumentach elektronicznych i plikach w nich zawartych. Mimo to staramy się  zagwarantować bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych, sugardaddypolska.com ma aktywny system nadzoru bezpieczeństwa, który informuje o każdej aktywności użytkownika i możliwych naruszeniach bezpieczeństwa danych użytkownika. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek naruszenia Pablo Romeros zobowiązuje się do  poinformowania użytkowników w maksymalnym terminie 72 godzin .

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKÓW I DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY

Wszystkie produkty i usługi oferowane na stronie internetowej sugardaddypolska.com odnoszą się do formularzy kontaktowych, formularzy komentarzy i formularzy do rejestracji użytkowników, subskrypcji biuletynu i / lub zamówień zakupu. Ta strona internetowa zawsze wymaga uprzedniej zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych do wskazanych celów. Masz prawo odwołać swoją uprzednią zgodę w dowolnym momencie.

Rejestracja działań związanych z przetwarzaniem danych

Internet i hosting:  sugardaddypolska.com ma szyfrowanie SSL TLS v.1.2, które umożliwia bezpieczne wysyłanie danych osobowych za pośrednictwem standardowych formularzy kontaktowych, hostowanych na serwerach wynajętych przez Pablo Romero w Grupo Siteground SL Hiszpania. Dane gromadzone przez Internet:  Zebrane dane osobowe będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu i włączone do odpowiednich plików, które posiada Pablo Romero.

 • Twój adres IP zostanie dostarczony, co posłuży do zweryfikowania pochodzenia wiadomości w celu zaoferowania informacji, ochrony przed komentarzami SPAM i wykrycia ewentualnych nieprawidłowości (na przykład: przeciwne części tej samej sprawy napisz na stronie internetowej z tego samego adresu IP), a także jako dane związane z twoim dostawcą usług internetowych.
 • Możesz również przekazać nam swoje informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków komunikacji wskazanych w sekcji kontakt.

Formularz komentarzy : W Internecie istnieje możliwość, że użytkownicy zostawiają komentarze do publikacji witryny. Istnieje plik cookie, który przechowuje dane dostarczone przez użytkownika, dzięki czemu nie musi on ponownie wprowadzać ich przy każdej nowej wizycie, a także adres e-mail, nazwa, strona internetowa i adres IP są gromadzone wewnętrznie. Dane są przechowywane na serwerach o  Siteground SL  Rejestracja użytkownika : Nieobsługiwana, chyba że wyraźnie o to poproszono. Dane są przechowywane na serwerach formularzy subskrypcji biuletynu o  Siteground SL: Pablo Romero wysyła swoje biuletyny (biuletyny e-mailowe) za pośrednictwem wtyczki (Subskrybenci e-maili), która będzie przechowywać Twój adres e-mail i twoje imię i nazwisko w bazie danych na serwerach o  Siteground SL  . E-mail:  naszym dostawcą usług e-mail jest Google, Inc, za pośrednictwem Gmaila. Wiadomości błyskawiczne:   Pablo Romero nie świadczy usług za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych, takich jak WhatsApp, Facebook Messenger lub Line. Chyba że wyraźna prośba.

Treści osadzone na innych stronach internetowych

Artykuły Sugardaddypolska.com mogą zawierać treści osadzone (np. Filmy, obrazy, artykuły itp.). Treści osadzone w innych witrynach zachowują się w taki sam sposób, jakby odwiedzający odwiedził drugą witrynę. Strony te mogą gromadzić dane o Tobie, wykorzystywać pliki cookie, osadzać śledzenie stron trzecich i monitorować Twoją interakcję z osadzonymi treściami, w tym monitorowanie interakcji z osadzonymi treściami, jeśli masz konto lub jesteś podłączony do tej witryny. Inne usługi:  Niektóre usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej sugardaddypolska.com mogą zawierać szczegółowe warunki ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Konieczne jest przeczytanie i zaakceptowanie przed złożeniem wniosku o daną usługę. Cel i zgodność z prawem:  celem przetwarzania tych danych będzie wyłącznie dostarczenie żądanych informacji lub usług.

Sieci społecznościowe

 • Obecność w sieciach: Pablo Romero ma profile w niektórych głównych sieciach społecznościowych w Internecie.
 • Cel i legitymizacja:  Traktowanie, które Pablo Romero będzie przeprowadzać z danymi w każdej z wyżej wymienionych sieci, będzie co najwyżej takie, że sieć społecznościowa pozwala na profile korporacyjne. Dlatego Pablo Romero może informować, jeśli prawo tego nie zabrania, swoich obserwujących w dowolny sposób, który pozwala na to sieć społecznościowa, na temat jego działań, prezentacji, ofert, a także zapewniania spersonalizowanej obsługi klienta.
 • Ekstrakcja danych:  W żadnym wypadku Pablo Romero nie będzie ekstrahował danych z sieci społecznościowych, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę szybko i wyraźnie.
 • Prawa:  Gdy, ze względu na naturę sieci społecznościowych, skuteczne wykonywanie praw do ochrony danych osoby obserwującej podlega zmianie jego osobistego profilu, Pablo Romero pomoże i doradzi w tym zakresie w zakresie Twoje możliwości

Odpowiedzialny za leczenie poza UE

 • Przechowywanie i szyfrowanie. Pablo Romero korzysta z szyfrowanych usług pamięci masowej od  Google Inc  za  pośrednictwem Dysku Google .
 • Email  Usługa poczty elektronicznej sugardaddypolska.com jest świadczona za pośrednictwem usług  Google Inc.  za pośrednictwem Gmaila.
 • Sieci społecznościowe Pablo Romero korzysta z amerykańskich sieci społecznościowych YouTube, Facebook i Twitter, do których odbywa się międzynarodowy transfer danych o charakterze analitycznym i technicznym w odniesieniu do strony znajdującej się na swoich serwerach, na których Pablo Romero traktuje dane, które, za ich pośrednictwem użytkownicy, subskrybenci lub nawigatorzy dostarczają do firmy Pablo Romero lub udostępniają ją.
 • Dostawcy płatności  Abyś mógł zapłacić za pośrednictwem  PayPal  lub  Stripe , Pablo Romero wyśle ​​te dane do tych podmiotów przetwarzających płatności w celu wydania odpowiedniego żądania płatności. Twoje informacje są chronione zgodnie z naszą polityką prywatności i plików cookie.

Aktywując subskrypcję lub podając informacje o płatności, rozumiesz i akceptujesz naszą politykę prywatności i plików cookie  Zawsze będziesz mieć prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania, przenoszenia i zapominania. Od momentu rejestracji jako użytkownik na tej stronie internetowej, Pablo Romero ma dostęp do: nazwy użytkownika i adresu e-mail, adresu IP, adresu pocztowego, identyfikatora / CIF i informacji o płatności. W każdym razie Pablo Romero zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, ale informowania, prezentacji i konfiguracji strony internetowej sugardaddypolska.com jako niniejszej informacji prawnej.

Zobowiązania i obowiązki wobec naszych użytkowników

Dostęp i / lub korzystanie z sugardaddypolska.com przypisuje użytkownikowi stan użytkownika, akceptując, od tego momentu, w pełni i bez zastrzeżeń, niniejszą informację prawną w odniesieniu do niektórych usług i treści sugardaddypolska.com Korzystając z sugardaddypolska.com użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom Pablo Romero lub stron trzecich, lub które mogłyby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążić portal sugardaddypolska.com lub zapobiec, W każdym razie normalne użycie sugardaddypolska.com

POLITYKA COOKIES

Co to jest ciasteczko?

Plik cookie to nieszkodliwy plik,   który jest pobierany na komputer podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej, między innymi, przechowywanie i pobieranie informacji o nawykach przeglądania użytkownika lub jego sprzętu oraz, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu, w jaki korzystają ze swojego sprzętu. Dlatego istnieją pliki cookie, które uzyskują informacje związane z liczbą odwiedzonych stron, miastem, do którego przypisany jest adres IP, z którego jest uzyskiwany dostęp, liczbą nowych użytkowników, częstotliwością i powtarzalnością odwiedzin, czasem wizyty, przeglądarka, operator lub rodzaj terminala, z którego odbywa się wizyta.

Czym NIE jest  plik cookie ?

To nie jest wirus ani trojan, ani robak, ani spam, ani oprogramowanie szpiegujące, ani też nie otwiera wyskakujących okien.

Jakie informacje przechowuje  plik cookie ?

Te  ciasteczka  nie często przechowywać poufne informacje o użytkowniku, takie jak numer karty kredytowej lub konta bankowego, fotografie, identyfikatora lub informacji osobistych itp Zapisywane przez nich dane mają charakter techniczny, osobiste preferencje, personalizację treści itp. Serwer WWW nie kojarzy cię jako osoby, jeśli nie przeglądarka internetowa. W rzeczywistości, jeśli regularnie przeglądasz Internet Explorera i próbujesz poruszać się po tej samej witrynie za pomocą przeglądarki Firefox lub Chrome, zobaczysz, że witryna nie zdaje sobie sprawy, że jesteś tą samą osobą, ponieważ w rzeczywistości wiąże przeglądarkę, a nie tę osobę.

Co się stanie, jeśli wyłączę  pliki cookie ?

Aby zrozumieć zakres, w jakim pliki cookie mogą wymagać dezaktywacji,   pokazujemy kilka przykładów:

 • Nie będziesz mógł udostępniać treści z tej witryny na Facebooku, Twitterze ani żadnej innej sieci społecznościowej.
 • Witryna nie będzie w stanie dostosować treści do osobistych preferencji, jak to zwykle dzieje się w sklepach internetowych.
 • Nie będziesz mieć dostępu do osobistego obszaru sieci, takiego jak  Moje konto ,  Mój profil  lub  Moje zamówienia .
 • Sklepy internetowe: nie będziesz mógł dokonywać zakupów online, będą musieli telefonować lub odwiedzać fizyczny sklep, jeśli go masz.
 • Dostosowanie preferencji geograficznych, takich jak strefa czasowa, waluta lub język, nie będzie możliwe.
 • Witryna nie będzie mogła przeprowadzać analityki internetowej na temat odwiedzających i ruchu w sieci, co utrudni jej konkurencyjność.
 • Nie będziesz mógł pisać na blogu, nie będziesz mógł przesyłać zdjęć, komentować, oceniać ani oceniać treści. Sieć nie będzie w stanie wiedzieć, czy jesteś człowiekiem czy zautomatyzowaną aplikacją, która publikuje  spam .
 • Nie będzie możliwe wyświetlanie reklam sektorowych, co zmniejszy przychody z reklam w Internecie.
 • Wszystkie sieci społecznościowe używają  plików cookie , jeśli je dezaktywujesz, nie będziesz mógł korzystać z żadnej sieci społecznościowej.

Jakie są rodzaje plików cookie?

 1. Rodzaje plików cookie według podmiotu, który zarządza sprzętem lub domeną, z której są wysyłane pliki cookie i traktują uzyskane dane, możemy wyróżnić:
 • Obowiązkowe pliki cookie : są to pliki wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego edytora, z których świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.
 • Pliki cookie stron trzecich : te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez redaktora, ale przez inny podmiot przetwarzający dane uzyskane za pomocą plików cookie.

W przypadku, gdy pliki cookie są instalowane z komputera lub domeny zarządzanej przez samego edytora, ale informacje gromadzone za ich pośrednictwem są zarządzane przez stronę trzecią, nie można ich traktować jako własnych plików cookie.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web 

Ta strona może również obsługiwać  sygnały nawigacyjne  (znane również jako  błędy sieciowe ). The  Web beacons  są zazwyczaj małe wizerunki piksel po pikselu, widzialnego lub niewidzialnego umieszczonym w kodzie źródłowym stron internetowych witryny. The  Web beacons  są stosowane i wykorzystywane w sposób podobny do  ciasteczek . Ponadto  sygnały nawigacyjne  są często używane do pomiaru ruchu użytkowników odwiedzających stronę internetową i do narysowania wzorca użytkowników witryny. Więcej informacji na temat  sygnałów nawigacyjnych znajduje się  na stronie:  Wikipedia

Pliki cookie stron trzecich

W niektórych przypadkach udostępniamy anonimowe informacje o odwiedzających tę stronę lub gromadzimy je osobom trzecim, takim jak reklamodawcy, sponsorzy lub audytorzy, wyłącznie w celu ulepszenia naszych usług. Wszystkie te zadania przetwarzania będą regulowane zgodnie z normami prawnymi, a wszystkie twoje prawa dotyczące ochrony danych będą przestrzegane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ta strona mierzy ruch za pomocą różnych rozwiązań, które mogą wykorzystywać  pliki cookie  lub  sygnały nawigacyjne w  celu analizy tego, co dzieje się na naszych stronach. Obecnie stosujemy następujące rozwiązania do pomiaru ruchu na tej stronie. Możesz zobaczyć więcej informacji o polityce prywatności każdego z rozwiązań zastosowanych w tym celu:

Ta strona może również hostować własne sieci reklamowe, stowarzyszone lub reklamowe. Ta reklama jest wyświetlana za pośrednictwem serwerów reklamowych, które również używają  plików cookie  do wyświetlania treści reklamowych związanych z użytkownikami. Każdy z tych serwerów reklamowych ma własną politykę prywatności, z którą można zapoznać się na jego stronach internetowych.

Jakie rodzaje plików cookie są używane na tej stronie?

Uzyskując dostęp do strony internetowej sugardaddypolska.com, informujemy, że jeśli będziesz kontynuować przeglądanie, zainstalujesz kilka własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich odpowiadających analizie sieci (na przykład: Google Analytics lub podobne narzędzia), aby pomóc stronie analizować korzystać ze strony internetowej i poprawiać jej użyteczność, ale w żadnym wypadku nie są one powiązane z danymi, które mogłyby Cię zidentyfikować. Dane, które przechowują, mają charakter techniczny, preferencje osobiste, personalizację treści itp. Serwer sieciowy nie kojarzy cię jako osoby, ale z Twoją przeglądarką internetową. Ta strona korzysta z własnych i zewnętrznych plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, możesz udostępniać treści w sieciach społecznościowych, zostawiać komentarze i uzyskiwać statystyki od naszych użytkowników. Jako użytkownik Możesz odmówić przetwarzania danych lub informacji, blokując te pliki cookie poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Jednak powinieneś wiedzieć, że jeśli to zrobisz, ta strona może nie działać poprawnie. Dlatego ważne jest, aby przeczytać tę politykę plików cookie i zrozumieć, że jeśli będziesz kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz jej użycie. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia o odbiorze plików cookie na Twoim urządzeniu lub wyłączyć, jeśli chcesz mieć możliwość przechowywania tych plików cookie na Twoim urządzeniu. Poniższa tabela znajduje się poniżej, jedynie jako przykład, z identyfikacją najbardziej odpowiednich plików cookie używanych w tej witrynie, a także określeniem, czy są one własne, czy stronami trzecimi (oraz identyfikacją umownej strony trzeciej lub usług, z których zdecydowały się skorzystać) i ich celu

Własne pliki cookie
Ciasteczka Informacje (*) Cel
Bezwzględnie konieczne C. WordPress C. Wprowadzanie przez użytkownika C. Sesja uwierzytelnienia lub identyfikacji użytkownika C. Bezpieczeństwo użytkownika C. Wtyczka do udostępniania i wymiany treści społecznościowych (Facebook i Twitter) Służą one do oferowania usług lub zapamiętywania konfiguracji w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny.
Pliki cookie stron trzecich są obowiązkowe do działania strony internetowej
Ciasteczka Informacje (*) Cel
Analytics – Google Analytics, Liczba odwiedzin, odwiedzonych stron lub sekcji, czas przeglądania, odwiedzane witryny przed wejściem na tę stronę, szczegółowe informacje o używanych przeglądarkach Raporty statystyczne dotyczące ruchu na stronie, jej całkowitej liczby odbiorców i odbiorców w danej kampanii reklamowej
Amazon i inne powiązane pliki cookie Informują Amazon lub firmy powiązane, że użytkownik przybywa z tej witryny do swojej Poinformuj witrynę stowarzyszoną, że użytkownik przyszedł z tej witryny w celu późniejszej zapłaty prowizji.
Reklama behawioralna  Informacje o uczestnictwie społecznym i śledzeniu użytkowników. Głównym celem plików cookie tego hosta jest: Orientacja / Reklama

Istnieją również pliki cookie odpowiadające sieciom społecznościowym, z których korzysta ta witryna, i mają własne zasady dotyczące plików cookie.

Jak zarządza się  plikami cookie ?

Ponieważ pliki cookie są normalnymi plikami tekstowymi, można je skanować za pomocą większości edytorów tekstu lub programów do edycji tekstu. Możesz kliknąć plik cookie, aby go otworzyć. Poniżej znajduje się lista linków do przeglądania plików cookie w różnych przeglądarkach. Jeśli używasz innej przeglądarki, sprawdź informacje o plikach cookie w samej przeglądarce. Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, sprawdź instrukcję urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Oto jak uzyskać dostęp do   określonego pliku cookie przeglądarki  Chrome . Uwaga: te kroki mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki:

 1. Przejdź do Ustawień lub Preferencji poprzez menu Plik lub klikając ikonę dostosowywania, która pojawia się w prawym górnym rogu.
 2. Zobaczysz różne sekcje, kliknij opcję  Pokaż opcje zaawansowane .
 3. Przejdź do  Prywatność ,  Ustawienia treści .
 4. Wybierz  Wszystkie pliki cookie i dane witryny .
 5. Pojawi się lista ze wszystkimi  plikami cookie  uporządkowanymi według domen. Aby ułatwić Ci znalezienie  plików cookie  z określonej domeny, wpisz adres częściowo lub całkowicie w polu  Wyszukaj pliki cookie .
 6. Po wykonaniu tego filtru na ekranie pojawi się jeden lub więcej wierszy z  plikami cookie  żądanej witryny. Teraz wystarczy go wybrać i nacisnąć  X,  aby przejść do jego eliminacji.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki  Internet Explorer,  wykonaj następujące kroki (mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Przejdź do  Narzędzia ,  Opcje internetowe
 2. Kliknij  Prywatność .
 3. Przesuń suwak, aby dostosować żądany poziom prywatności.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki  Firefox,  wykonaj następujące kroki (mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Przejdź do  Opcje  lub  Preferencje w  zależności od systemu operacyjnego.
 2. Kliknij  Prywatność .
 3. W  Historii  wybierz  Użyj ustawień niestandardowych dla historii .
 4. Teraz zobaczysz opcję  Akceptuj pliki cookie , możesz je aktywować lub dezaktywować zgodnie z własnymi preferencjami.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki  Safari dla OSX,  wykonaj następujące kroki (mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Przejdź do  Preferencji , a następnie  Prywatność .
 2. W tym miejscu zobaczysz opcję  Blokuj pliki cookie,  aby dostosować rodzaj blokowania, który chcesz wykonać.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki  Safari na iOS,  wykonaj następujące kroki (mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Przejdź do  Ustawień , a następnie  Safari .
 2. Przejdź do  Prywatność i bezpieczeństwo , zobaczysz opcję  Blokuj pliki cookie,  aby dostosować rodzaj blokowania, który chcesz wykonać.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki na urządzeniach z Androidem ,   wykonaj następujące kroki (mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Uruchom przeglądarkę i naciśnij klawisz  Menu , a następnie  Ustawienia .
 2. Przejdź do  Bezpieczeństwo i prywatność , zobaczysz opcję  Akceptuj pliki cookie,  aby włączyć lub wyłączyć to pole.

Aby uzyskać dostęp do ustawień  plików cookie  przeglądarki dla urządzeń z systemem Windows Phone ,   wykonaj następujące kroki (mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki):

 1. Otwórz  Internet Explorera , następnie  Więcej , a następnie  Ustawienia
 2. Teraz możesz włączyć lub wyłączyć pole  Zezwól na pliki cookie .

Dodatkowe uwagi

 • Ani ta strona internetowa, ani jej prawni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za treść ani prawdziwość zasad prywatności, które mogą mieć osoby trzecie wymienione w niniejszej polityce  plików cookie .
 • Przeglądarki internetowe są narzędziami odpowiedzialnymi za przechowywanie  plików cookie  i z tego miejsca musisz skorzystać z prawa do ich usunięcia lub dezaktywacji. Ani ta strona internetowa, ani jej prawni przedstawiciele nie mogą zagwarantować poprawnego lub nieprawidłowego przetwarzania  plików cookie  przez wyżej wymienione przeglądarki.
 • W niektórych przypadkach konieczne jest zainstalowanie  plików cookie,  aby przeglądarka nie zapomniała Twojej decyzji o ich nieprzyjęciu.
 • W przypadku  plików cookie  Google Analytics firma przechowuje  pliki cookie  na serwerach w Stanach Zjednoczonych i zobowiązuje się nie udostępniać ich stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do działania systemu lub gdy wymaga tego prawo taki efekt. Według Google nie zapisuje twojego adresu IP. Google Inc. to firma przestrzegająca umowy Safe Harbor, która gwarantuje, że wszystkie przekazywane dane będą traktowane z poziomem ochrony zgodnym z przepisami europejskimi.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub zapytań dotyczących niniejszej polityki dotyczącej  plików cookie  prosimy o kontakt za pośrednictwem sekcji kontaktowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA TREŚĆ

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków żadne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej nie są przenoszone na portal sugardaddypolska.com lub którykolwiek z jego integralnych elementów, powielanie, przekształcanie, dystrybucja, komunikacja publiczna, udostępnianie publiczne, pobieranie danych jest wyraźnie zabronione Użytkownikowi , ponownie wykorzystywać, przekazywać lub wykorzystywać dowolnego rodzaju, za pomocą dowolnych środków lub procedur, dowolnego z nich, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to prawnie dozwolone lub autoryzowane przez właściciela odpowiednich praw. Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, zawierająca bez ograniczeń tekst, obrazy, projekty, oprogramowanie, treści (w tym ich strukturę, wybór, aranżację i prezentację), materiały audiowizualne i grafikę, Jest chroniony znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi zarejestrowanymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z umowami międzynarodowymi, których stroną jest Hiszpania, oraz innymi prawami własności i prawem hiszpańskim. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej przez wprowadzenie określonych treści na stronie sugardaddypolska.com, musi powiadomić o tym Pablo Romero:

 • Dane osobowe zainteresowanego posiadacza praw, które rzekomo zostały naruszone, lub wskazują oświadczenie, z którym działa, w przypadku gdy roszczenie zostanie przedstawione przez stronę trzecią inną niż zainteresowana strona.

Wskazać treści chronione prawami własności intelektualnej i ich lokalizację na stronie sugardaddypolska.com, wskazaną akredytację praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona jest odpowiedzialna za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

Przepisy i rozwiązywanie konfliktów

Obecne warunki korzystania z sugardaddypolska.com podlegają prawu hiszpańskiemu we wszystkich jego skrajnościach. Językiem pisania i interpretacji niniejszej informacji prawnej jest język hiszpański. Niniejsza informacja prawna nie będzie składana osobno dla każdego użytkownika, ale pozostanie dostępna przez Internet na stronie sugardaddypolska.com. Użytkownicy mogą zgłaszać się do systemu arbitrażu konsumenckiego, którego Pablo Romero będzie stroną w rozwiązywaniu wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z tego tekstu lub dowolnego innego Aktywność Pablo Romero, z wyjątkiem rozwiązywania konfliktów, które powodują rozwój działalności wymagającej członkostwa, w którym to przypadku użytkownik musi udać się do odpowiedniego organu odpowiedniego stowarzyszenia prętów. Internetowa platforma rozstrzygania sporów , utworzona przez Unię Europejską i opracowana przez Komisję Europejską na podstawie  rozporządzenia (UE) 524/2013 . Pod warunkiem, że użytkownik nie jest konsumentem ani użytkownikiem, a gdy nie ma przepisów, które stanowią inaczej, strony zgadzają się na poddanie się sądom madryckim, ponieważ jest to miejsce zawarcia umowy, wyraźnie rezygnując z wszelkich inna jurysdykcja, która może im odpowiadać.

CZEGO OCZEKUJEMY OD UŻYTKOWNIKÓW

Dostęp i / lub korzystanie z sugardaddypolska.com osobom, które spełniają warunek Użytkownika, akceptując, od tej chwili, w pełni i bez zastrzeżeń, niniejszą informację prawną, a także szczegółowe warunki, które w razie potrzeby ją uzupełniają , w odniesieniu do niektórych usług i treści sugardaddypolska.com Użytkownik jest informowany i akceptuje, że dostęp do sugardaddypolska.com w żaden sposób nie oznacza początku relacji handlowej z Pablo Romero. W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów, dobrej wiary i porządku publicznego. Zabrania się korzystania ze strony internetowej w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych lub w jakikolwiek sposób może to spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. Jeśli chodzi o zawartość tej witryny,

 • Jego powielanie, dystrybucja lub modyfikacja, w całości lub w części, chyba że zezwolą na to jego prawowici właściciele.
 • Każde naruszenie praw usługodawcy lub prawowitych właścicieli.
 • Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

Linki zewnętrzne

Strony witryny sugardaddypolska.com zawierają linki do innych własnych stron internetowych i treści, które są własnością stron trzecich producentów lub dostawców. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości dostępu do wspomnianych linków i znajomości naszych produktów, chociaż Pablo Romero w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które można uzyskać od użytkownika za dostęp do tych linków. Aby ustanowić techniczne urządzenie łączące z jego strony internetowej do portalu sugardaddypolska.com, musisz uzyskać uprzednią pisemną zgodę Pablo Romero. Ustanowienie linku nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji między Pablo Romero a właścicielem strony, na której znajduje się link, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez Pablo Romero jego treści lub usług. Jeśli uzyskujesz dostęp do strony zewnętrznej za pomocą linku znajdującego się na stronie sugardaddypolska.com, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności drugiej strony, ponieważ może ona różnić się od polityki sugardaddypolska.com.

Remarketing

Funkcja  remarketingu  AdWords lub podobnej grupy odbiorców pozwala nam docierać do osób, które wcześniej odwiedziły naszą witrynę i pomagać im w zakończeniu procesu sprzedaży. Jako użytkownik, gdy wejdziesz na naszą stronę internetową, zainstalujemy cookie remarketingowe (może pochodzić z Google Adwords, Criteo lub innych usług oferujących remarketing).

 • Ten plik cookie przechowuje informacje o odwiedzających, takie jak produkty, które odwiedziłeś lub jeśli opuściłeś koszyk.
 • Gdy odwiedzający opuszcza naszą stronę, remarketingowy plik cookie jest nadal w przeglądarce.

Inne warunki korzystania z tej strony

Użytkownik zobowiązuje się do starannego korzystania ze strony internetowej i dostępnych z niej usług, przy pełnym poszanowaniu prawa, dobrych zwyczajów i niniejszej informacji prawnej. Podobnie zobowiązuje się, chyba że wcześniej, wyraźna i pisemna zgoda Pablo Romero na wykorzystanie informacji zawartych na stronie internetowej, wyłącznie w celach informacyjnych, bez możliwości bezpośredniego lub pośredniego komercyjnego wykorzystania treści, do których ma dostęp. Ta strona przechowuje plik danych związanych z komentarzami wysłanymi na tę stronę. Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania lub sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@sugardaddypolska.com Ta strona, powiązane domeny i własność treści należą do Pablo Romero, CIF, w Madrycie, Hiszpania. Ta strona zawiera hiperłącza prowadzące do innych stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie spoza naszej organizacji. Pablo Romero nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści gromadzone na tych stronach. Bez wyraźnego zezwolenia Pablo Romero, wcześniejszego i na piśmie, powielanie, z wyjątkiem użytku prywatnego, przekształcania i ogólnie jakiejkolwiek innej formy wykorzystania, za pomocą dowolnej procedury, całości lub części zawartości tej witryny jest surowo zabronione. . Surowo zabrania się przeprowadzania, bez uprzedniej zgody Pablo Romero, jakichkolwiek manipulacji lub zmian na tej stronie internetowej. W związku z tym Pablo Romero nie przyjmuje odpowiedzialności za instrumenty pochodne,

Wykonywanie praw ARCO

W odniesieniu do zgromadzonych danych możesz skorzystać z praw uznanych w Ustawie Organicznej 15/1999, dostępu, sprostowania lub anulowania danych i sprzeciwu. Dlatego informuję cię, że możesz skorzystać z tych praw za pomocą pisemnego i podpisanego wniosku, który możesz przesłać wraz z kserokopią dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu tożsamości na adres info@sugardaddypolska.com do Pablo Romero, CIF, w załączonej kserokopii dowodu tożsamości przed W ciągu 10 dni odpowiemy na Twoją prośbę o potwierdzenie wykonania prawa, o które prosiłeś.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Pablo Romero nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby spowodować:

 • Brak dostępności, konserwacji i skutecznego działania strony internetowej lub jej usług i treści;
 • Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
 • Nielegalne, niedbałe, oszukańcze lub sprzeczne z prawem korzystanie z niniejszej Informacji prawnej;
 • Brak legalności, jakości, niezawodności, przydatności i dostępności usług świadczonych przez strony trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.

Pablo Romero w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej witryny.

Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów

Komisja Europejska zapewnia internetową platformę rozwiązywania sporów, która dostępna jest pod następującym linkiem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Konsumenci będą mogli zgłaszać swoje roszczenia za pośrednictwem internetowej platformy rozstrzygania sporów

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Zasadniczo relacje między Pablo Romero a użytkownikami jego usług telematycznych obecnych na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji.

Zawsze będziemy się kontaktować: nasz kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych warunków prawnych lub komentarzy na temat portalu sugardaddypolska.com, przejdź do info@sugardaddypolska.com

Nasza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy lub wykorzystujemy informacje, które zbieramy za pośrednictwem różnych usług lub stron dostępnych na tej stronie. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy, ponieważ dostęp do tej witryny oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Pablo Romero, w sposób i do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Poczta handlowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pablo Romero nie wykonuje praktyk SPAM, więc nie wysyła komercyjnych wiadomości e-mail, które nie były wcześniej wymagane ani autoryzowane przez użytkownika. W związku z tym Pablo Romero zobowiązuje się nie wysyłać niepowiązanych lub automatycznych komercyjnych wiadomości e-mail.

ZALOGUJ SIĘ DO SWOJEGO KONTA STWÓRZ NOWE KONTO

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×
STWÓRZ KONTO MASZ JUŻ KONTO ?

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Idź do góry